onsdag 26. oktober 2011

Diverse tomtearbeid

Siden sist har det blitt gjort litt både innen elektro, rørlegging, muring og gravearbeid.
Forsyningskabel for elektro er skjøtet og trekt opp utvendig ringmur. I tillegg er det lagt ut jording og kabler ned til kloakkpumpestasjon.
Avløpsrør og vanntilførsel er forlenget før det skal fylles i innvendig ringmur.
Ringmur er nå ferdig støpt i tillegg til 9 av pilarene.
De som står for grunnarbeid har lagt ned rør for nedløp fra takrenner og begynt å fylle inntil ringmur utvendig. I tillegg har de fylt opp med jord rundt kloakkpumpestasjon.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar