søndag 30. oktober 2011

Isolasjon, rør og radonsperre

Det skrider fremover.
To lag isolasjon, radonsperre og armering er lagt samt at oppstikk for vann, avløp og elektro er klart. I tillegg er det fylt opp utvendig ringmur og fylt opp med singel rundt om på tomta.


onsdag 26. oktober 2011

Diverse tomtearbeid

Siden sist har det blitt gjort litt både innen elektro, rørlegging, muring og gravearbeid.
Forsyningskabel for elektro er skjøtet og trekt opp utvendig ringmur. I tillegg er det lagt ut jording og kabler ned til kloakkpumpestasjon.
Avløpsrør og vanntilførsel er forlenget før det skal fylles i innvendig ringmur.
Ringmur er nå ferdig støpt i tillegg til 9 av pilarene.
De som står for grunnarbeid har lagt ned rør for nedløp fra takrenner og begynt å fylle inntil ringmur utvendig. I tillegg har de fylt opp med jord rundt kloakkpumpestasjon.
lørdag 15. oktober 2011

Ringmurselementer

Da har murerne satt opp ringmurselementene, ifylling av betong er planlagt på tirsdag. Elektriker og rørlegger skal også jobbe litt neste uke, slik at nødvendige kabler og rør stikker opp innom ringmur før det fylles opp med sand.tirsdag 11. oktober 2011

Tomt klar for støping

 Veien "opp" til hytta blir en vei bort til hytta, altså mye bedre enn vi hadde sett for oss.


Komprimert pute av singel er gjort klar, nå venter vi på murermesteren. Han skal støpe ringmur og plate i nærmeste framtid, blir spennende!

Oppstikk innenfor ringmur til vann, avløp og strøm. Kloakkpumpestasjon er nesten ferdig montert, vi mangler tilkopling av kabler samt oppfylling av masse rundt. Vi håper denne løsningen kommer til å fungere fint, det frister ikke så veldig å måtte være servicemann selv...